Dimasalang III
International Artist Group

Ang Babae at Kamera

Ang Babae at Kamera